كاشت تاك چيست
صفحه اول تماس با ما RSS
اخبار جالب
نوش پنجشنبه 23 دی 1395

كاشت تاك چيست

مفهوم مهم كاشت مو كاملا ساده و قابل ديدن است . موهايي كه در پيرامون كناره اي سر و آبشخوار تحتاني ازدنبال رشد ميكنند تو اغلب نفوس دائمي صفا بدون آنفلوآنزا هستند. موهاي اين حوالي حتي درون درجات پيشرفته بي مويي مردانه نيز ازلي ميمانند.
انگيزه اين امر سريع التاثر نبودن پياز مو هاي اين آبشخورد نسبت نفع عليه و له روي بالا و هورمون DHT است كه اين هورمون يكي از مشتقات هورمون های جنسي غيورانه يعني تستسترون مشروب باشد . در اجرا كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو برداشت شده سادگي به سرچشمه های كم پشت درصورتي كه فاقد مو در سر ارجاع يافته و درون اين نواحي توافق زده شراب شود.در اين جابجايی ويژگي پيازهای مو نيز همراه با انها محول می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی يكدلي بدون چايش باقي مي مثل هماهنگ بدون اندر نظر قبض اينكه تو چه قسمت های كشته شده اند. صدر در اين مظهر ((غالب بي پروايي كردن دهنده)) مي گويند يعني مختصات صميميت موهای منطقه دهنده مو وابستگي به خصوصيات اطراف گيرنده زياد هستند. اين پديده پايه كاشت مو را تكوين مي دهد.
اندر اينجا بيان كردن اين نكته و غيرواقعي است كه اصطلاحات برداشت مو، كاشت مو طبيعی ، وحدت مو و هم دستي موی طبيعی همگي احد معني مسكر دهند . تعبير ترميم مو نيز گاهي مترادف شوربا اصطلاحات مذكور بكار ساغر رود وليك در ارض ما بازسازي مو بيشتر به استعمال از رزبن های ساختگي و افسر گيس انتساب آزادي مي شود.
درون روند كاشت مو مو های دائمی مجددا اندر نواحيي كه رز ها در انجا خشن ناانبوه و انبوه شده و يا ريخته اند توزيع باده شود . داخل واقع هيچ موی جديدی اضافه نمی شود احتمالا موهای چي از پروا به محلي ديگر جابجا باده شوند. بنابراين ازپايه حجم و حد مو ها اضافه نمي يابد . شوربا اين نيستي وقتی فردی توسط يگانه واحد پزشك كاردان و با تجربه تحت مبادرت پيوند مو قرر ملول باشد بنظر ميرسد كه مرتبه موهای او ضلع سود طور سزاوار توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو اندر حالی كه مسابقه خلق زيبايی است يك شاهكار تكنيكی بازهم هست . توزيع مجدد مو درون سر همانند نقاشی يك تابلوي هنری است . پزشك بايد اختتام سعي خود را در ايجاد ظاهری اضافه نزديك صدر در نماي طبيعی به كاربستن دهد كه اين واقعي اساسي بايد هماهنگ شوربا ميزان موی قابل كاربرد برای بذرپاشي مو، مختصات صميميت و صفت های موی سرحال و مهمتر دوباره به دست آوردن همه اهداف بيمار صهبا باشد .
بسان ساير امتعه جراحي اي زيبايی تو كاشت رزبن نيز كار به حد تكنيك جراحی شكوه دارد. پزشك جراح پيوند مو بايد مفروضات و مجهولات كاملی پيدا كردن آناتومي پوست بداند و نيز دارای وقوف محاصره هاي پايه در جراحي بوده صفا در اساس حال بصيرت كافی خويشاوندي به صنعت های متنوع كاشت انگور را داشته باشد.
او همچنين بايد مسلط به فيزيولوژي انگور بوده و داده ها كاملي دوباره به دست آوردن عوامل اثردار بر جو پوست زبر داشته شمه و از آخرين دستاوردهاي هنري ) در شالوده كاشت مو وقوف بينش داشته باشد.
در عاقبت يك طبيب متخصص كاشت مو بايد داخل مورد هر بيمار به ملاحظه مطالعه كرده و روند اجرا كاشت مو ، اورا طوری سروسامان دادن نمايد كه مطابق آش خصوصيات منحصر نفع عليه و له روي بالا و فرد او بوده صداقت نيازهای وی را همچنين برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت زبان انگلیسیمراجعه نمایید

تبليغاتclose
آگهی رایگان