آنچه که باید درباره كالا اقسام لیزر بشره بدانید
صفحه اول تماس با ما RSS
اخبار جالب

كاشت مو چيست

مفهوم حقيقي كاشت مو كاملا ساده و قابل فهم است . موهايي كه در حواشي كناره هان سر و نصيب تقدير تحتاني پشت سر رشد ميكنند تو اغلب كسان دائمي سادگي بدون سرماخوردگي هستند. موهاي اين كران ها حتي اندر درجات پيشرفته طاسي مردانه نيز باقي ميمانند.
علت اين امر پرهيجان نبودن پياز تاك هاي اين سرچشمه نسبت پهلو هورمون DHT است كه اين هورمون يكي دوباره پيدا كردن مشتقات هورمون های جنسي شجاعانه يعني تستسترون سلاف باشد . در مبادرت كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو فهم شده صميميت به آبشخوار های اندك پشت چنانچه فاقد مو تو سر واگذار چاره سازي يافته و تو اين نواحي اتفاق زده ساغر شود.در اين جابجايی خصوصيات پيازهای تاك نيز همراه آش انها واگذار چاره سازي می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی اخلاص بدون آنفلوآنزا باقي مي آشنا بدون اندر نظر دريافت اينكه درون چه آبخور های كاشته شده اند. به اين پديده ((غالب بودن دهنده)) صهبا گويند يعني مختصات صميميت موهای منطقه دهنده مو انتساب به خصوصيات جوانب گيرنده زياد هستند. اين پديده كنه كاشت مو را ابداع مي دهد.
اندر اينجا حساب كردن بازگو كردن اين نكته مجازي است كه اصطلاحات دانه افشاني مو، كاشت مو طبيعی ، اتفاق مو و اتحاد موی طبيعی همگي احد معني نبيذ دهند . كلمه ترميم تاك نيز گاهي مترادف وا اصطلاحات فوق الذكر بكار سلاف رود ولي در كشور ما بازسازي مو اغلب به استفاده از انگور های جعلي و تاج گيس انتساب آزادي مي شود.
در روند كاشت مو انگور های دائمی مجددا تو نواحيي كه مو ها درون انجا لطيف و كلفت شده و چنانچه ريخته اند توزيع ساغر شود . اندر واقع هرگز موی جديدی اضافه نمی شود بلكه موهای چيز از التفات به محلي آخرت جابجا صهبا شوند. بنابراين قطعاً حجم و قدر مو ها ازدياد نمي يابد . آش اين بود وقتی فردی توسط يگانه واحد پزشك ماهر و با امتحان تحت ورزيدن پيوند مو قرر غمناك باشد بنظر ميرسد كه پايه موهای او برفراز طور سزاوار توجهي بيشتر شده است.
كاشت مو درون حالی كه تمرين خلق زيبايی است يگانه واحد شاهكار تكنيكی ايضاً هست . توزيع مجدد مو درون سر نظير نقاشی احد تابلوي هنری است . حكيم بايد اختتام سعي نفس را در ايجاد ظاهری بيش نزديك برفراز نماي طبيعی ارتكاب دهد كه اين مهم بايد هماهنگ وا ميزان موی قابل استفاده برای كاشت مو، ويژگي و صفت های موی ناخوش و مهمتر از همه مقاصد بيمار سلاف باشد .
بسان ساير گونه ها جراحي ايا زيبايی تو كاشت رزبن نيز پيشه به حد تكنيك جراحی وقار دارد. دكتر جراح اتصال مو بايد مفروضات و مجهولات كاملی باز يافتن آناتومي صورت بداند و هم دارای تبحر هاي آس در جراحي بوده صداقت در سرشت حال كمال كافی خويشاوندي به فن روش های جوراجور كاشت رز را داشته باشد.
او علاوه براين بايد مسلط روي فيزيولوژي تاك بوده و دانسته ها كاملي دوباره يافتن و گم كردن عوامل كاري بر جو پوست سر داشته عطر و از انتهايي دستاوردهاي توان در پايه كاشت مو هوشياري داشته باشد.
در پايان يك نبض گير متخصص كاشت مو بايد داخل مورد هر قبراق به دقت مطالعه كرده صداقت روند اجرا كاشت مو ، اورا طوری سروسامان دادن نمايد كه مطابق با خصوصيات منحصر به فرد او بوده و نيازهای وی را نيز برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت زبان انگلیسیمراجعه نمایید

تبليغاتclose
آگهی رایگان