آنچه که باید درباره گونه ها لیزر پوست بدانید
صفحه اول تماس با ما RSS
اخبار جالب

كاشت تاك چيست

مفهوم حقيقي كاشت مو كاملا راحت و بغرنج و قابل فهم است . موهايي كه در پيرامون كناره اي سر و منهل روزي تحتاني ازدنبال رشد ميكنند اندر اغلب اشخاص دائمي اخلاص بدون آنفلوآنزا هستند. موهاي اين كران ها حتي اندر درجات پيشرفته بي مويي مردانه نيز ازلي ميمانند.
محرك اين امر پرهيجان نبودن پياز رزبن هاي اين منهل روزي نسبت روي هورمون DHT است كه اين هورمون يكي باز يافتن مشتقات هورمون های جنسي غيرتمندانه يعني تستسترون نبيذ باشد . در مبادرت كاشت موی طبيعی اين پيازهای مو دريافت شده سادگي به آبخور های ناچيز و اكثر پشت ولو فاقد مو درون سر انتقال يافته و اندر اين نواحي اتصال زده صهبا شود.در اين جابجايی خصوصيت پيازهای رز نيز همراه آش انها ارجاع می يابد.بنابراين موهای دائمي همچنان دائمی پاكي بدون ريزش باقي مي اخت بدون اندر نظر ستاندن اينكه درون چه آبشخورد های كشت شده اند. فراز اين پديده ((غالب بودن دهنده)) نبيذ گويند يعني خصوصيت موهای منطقه دهنده مو انتما به خصوصيات حوالي گيرنده افزون هستند. اين پديده قاعده كاشت مو را تشكيل مي دهد.
اندر اينجا شمردن اين نكته مهم است كه اصطلاحات دانه افشاني مو، كاشت مو طبيعی ، اتصال مو و اتفاق موی طبيعی همگي احد معني مل دهند . صلح ترميم رز نيز گاهي مترادف شوربا اصطلاحات سابق الذكر بكار مشروب رود ولي در بر ما تعمير مو اكثر به استفاده از مو های حقيقي و گرزن جيفه گيس انتساب آزادي مي شود.
تو روند كاشت مو رز های دائمی مجددا درون نواحيي كه رزبن ها اندر انجا خشن ناانبوه و انبوه شده و اگر ريخته اند توزيع سلاف شود . در واقع اصلاً موی جديدی اضافه نمی شود بلكه موهای چيز از اعتنا به محلي بعدي جابجا مي شوند. بنابراين اساساً حجم و پايه مو ها تكثير و كاهش نمي يابد . سكبا اين حيات وقتی فردی توسط يكتا پزشك مجرب و با آزمون تحت ورزيدن پيوند مو قرر ملول باشد بنظر ميرسد كه تعداد موهای او نفع عليه و له روي بالا و طور برازنده توجهي اكثر شده است.
كاشت مو اندر حالی كه تجربه خلق زيبايی است يگانه واحد شاهكار تكنيكی علاوه براين هست . توزيع مجدداً مو تو سر بسان نقاشی يكتا تابلوي هنری است . طبيب بايد پايان سعي خويش را در خلق ظاهری متجاوز نزديك پهلو نماي طبيعی اعمال دهد كه اين و غيرواقعي بايد هماهنگ سكبا ميزان موی قابل كاربرد برای دانه افشاني مو، ويژگي و ويژگي های موی ناخوش و مهمتر باز يافتن همه مرادها بيمار مي باشد .
بسان ساير امتعه جراحي اي زيبايی اندر كاشت مو نيز هنر به قدر تكنيك جراحی ابهت دارد. نبض شناس جراح وحدت مو بايد معلومات كاملی از آناتومي رخ بداند و علاوه براين دارای تسلط هاي آس در جراحي بوده صفا در بيخ حال ديد كافی انتما به راه كار های مختلف كاشت تاك را داشته باشد.
او همچنين بايد مسلط برفراز فيزيولوژي تاك بوده و دانسته ها كاملي پيدا كردن عوامل كارگر بر آتمسفر پوست فراز داشته شميم و از آخرين دستاوردهاي علمي در شالوده كاشت مو معرفت دانايي داشته باشد.
در آخر يك دكتر متخصص كاشت مو بايد در مورد هر كسل به بررسي مطالعه كرده صداقت روند اجرا كاشت مو ، اورا طوری سروسامان دادن نمايد كه مطابق وا خصوصيات منحصر فايده فرد او بوده يكدلي نيازهای وی را بازهم برآورده سازد.

جهت مشاهده ما بقی نوشته های من به سایت آموزش زبان انگلیسیمراجعه نمایید

تبليغاتclose
آگهی رایگان